EPC-Anahtar Teslim Kurulum

Asunim; PV sistemlerinde en yüksek verimi elde edeceğiniz, lisanslı-lisanassız arazi ve çatı üstü sistemleri;

- YATIRIM DANIŞMANLIĞI
- UYGUN TEKNOLOJİNİN SEÇİLMESİ
- SİSTEM PLANLAMA
- FİZİBİLİTE HESAPLAMALARI
- ALTYAPI VE ARAZİ DEĞERLENDİRME
- ÖLÇÜLENDİRME
- PROJE GELİŞTİRME VE MÜHENDİSLİK
- DOSYA HAZIRLAMA VE BAŞVURU TAKİBİ
- FİNANSAL DESTEK HİZMETLERİ
- ÜRÜN TEDARİKİ
- KURULUM
- DEVREYE ALMA
- SİSTEM TEST VE ONAYI
- İŞLETME VE BAKIM
- GÜVENLİK
- olmak üzere anahtar teslim olarak planlar ve gerçekleştirir.

Avrupa ‘da bulunan deneyimli mühendislik birimi tarafından hazırlanan projeler, yine Asunim’in Avrupadaki teknik ekibi rehberliğinde inşa edilmekte ve sistem devreye alınmaktadır. Dünyanın farklı noktalarında görev yapan “uluslararası Asunim ekibi”nin verdiği profesyonel lojistik ve teknik destekle, yatırımcılarına ve onların projelerine katma değer sağlanmaktadır.  Asunim taahhüt edilen tüm sistemlerde;

En gelişmiş ölçülendirme programlarını kullanarak,

yüksek üretimi sağlayacak onlarca farklı kombinasyondan en verimlisini seçer.

En uygun teknolojiyi sisteme entegre ederek yatırımların

en kısa vadede  ve güvenli bir şekilde geri dönüşünü sağlamayı garanti eder. 

Uluslararası Asunim ekibi, sistemin kurulacağı arazinin özellikleri, kullanılacak ürünlerin kalite standartları, proje süresi ve toplam maliyete etki edecek tüm faktörleri dikkate alarak,üretim simülasyonları, meteorolojik ve teknik verileri yatırımcılar ile dürüst bir şekilde paylaşır. Yatırımcıların ve sistemlerin uzun vadede sürekliliğine  uluslararası ekibi ile uluslararası düzeyde hizmet etmektedir.

EPC’nin ilk adımı; PV sisteminin kurulacağı arazinin mevcut koşullarını belirlemek ve proje sahiplerine en uygun teknolojiyi, en gerçekçi şekilde sunmaktır.Sistemlerin temel bileşenleri ilk yatırım maliyeti üzerinde belirleyici olduğundan, Asunim; sistemin kurulacağı arazi, ekonomik ve coğrafi koşullar, güneşlenme değerleri, elektriksel altyapı uygunluğu  , gölgeleme,eğim hesapları ve üretime etki eden etmenler, gibi sistem performans ve maliyetini etkileyen birçok öğeyi dikkate alarak, bir EPC yüklenicisinden beklenen tüm hizmetleri “kalite-verimlilik odaklı”olarak eksiksiz bir biçimde sunmaktadır.

Elektrik giderleri, güneşlenme değerleri ve mevcut finansal desteğe bağlı olarak, PV sistemleri bölgesel özelliklere göre ekonomik olarak uygulanabilir. Asunim; her çeşit ve her büyüklükteki sistemler için müşteriye özel ve bağımsız çözümler getirerek, farklı yatırım modelleri için en uygun önerileri sunar ve yatırımların uzun vadedeki sürekliliğini sağlar. Yatırımcıları ve sistemleri telafisi zor sonuçlara maruz bırakmamak için, her ayrıntıyı göz önünde bulundurarak, özel gereksinimleri en iyi şekilde karşılamayı hedefler. Asunim mühendisleri tarafından geliştirilen yazılımlar ve modern PV araçları sayesinde; gölgeleme, eğim açısı, sıcaklık ve rüzgar hızı göz önüne alınır, sistemin maksimum verimliliğini sağlayacak ürün kombinasyonları ve kablolama hesabı yapılır ve  farklı sistem simülasyonları yatırımcılara sunulur.

PV söz konusu olduğunda kağıt üzerindeki projeyi fiziki alana uygulamak büyük bir hüner ve deneyim gerektirir. Küçük hatalar uzun dönemli zararlara neden olup yatırımın  getirisini olumsuz etkiler. Bu nedenle, Asunim;  müşterilerinin kötü sürprizler yaşamasını önlemek ve alabilecekleri en güvenli hizmeti sunmak amacıyla, mühendislik biriminin rehberliği ve kontrolünde olan deneyimli teknisyenlerle çalışıyor.  Sisteminizin, ekonomik hedeflerinize uygun ve istikrarlı bir üretim yapabilmesini sağlamak için, yüksek teknoloji ürünü inşaat makineleri ve üstün kaliteli ekipmanlar kullanıyor.

Asunim, kendi alanlarında dünyanın önde gelen güneş paneli ve inverter üreticileri ile yıllardır, tedarik, proje geliştirme ve teknik işbirliği sürecinde birlikte çalışmaktadır. Kurulan sistemlerde, kalitesini  bizzat test ettiği ürünleri kullanan Asunim, üreticilerle imzaladığı uzun dönemli tedarik kontratları sayesinde, rekabetçi fiyatlar ile üstün planlama ve tedarik imkanı sağlamaktadır. Yine üreticiler ile devalılık arz eden iletişim kanalları sayesinde,  teknik konulara anında müdahale etme yetisine sahiptir;  böylece sistemlerde oluşabilecek beklenmedik üretim kayıplarını,  minimum düzeye indirmektedir.

PV sektörünün büyümesi ve  daha fazla güneş enerji santralinin kurulmasına öncülük etmek her şeyden önce  hedeflediği değerlere ulaşan müşteriler bırakabilmek ile mümkündür. Asunim devreye alma basamağını “ tesislerin ve sistemlerin bir önceki aşamalarda tanımlanan amaç ve kriterleri karşıladığını ispatlayan kaliteye dayalı süreç” olarak değerlendirir. Yatırımcıların gereksinimlerinin doğru tespiti ve karşılanması, hedeflenen ve beklenen sistem performansına ulaşmaları için devreye alma işlemini projenin en başından planlanması gereken özel bir görev olarak üstlenir.Yetkili makamlar tarafından sistemin kesin kabulü için;

Asunim; bu hizmeti yatırımcılara süpervizörlük hizmeti olarak sağlamakta, tüm girdi ve çıktıların kontrolü, belgelendirilmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi olarak ele almaktadır. Bu aşamada;

       PV sistem inşaatı tamamlandıktan sonra uygun hava koşullarında devreye alma programlaması yapılır.

       Üretim simülasyonları hesaplanmış sistem bileşenlerinin kurulumu test edilir ve işletme kontrolü yapılır.

       Kurulumun güvenliği ve estetik olarak kabul edilebilirliği kontrol edilir.

       İşletme ve bakım belgeleri kontrol edilir.

       Sistemin performans değerlendirmesi yapılır.

       Proje sahibi ve belirlediği personel sistem işletimi üzerinde eğitilir.

Asunim; üretim bilgilerinin günbegün toplanması ve yatırımınızın kayıtlarının takip edilmesi, hava durumu bilgileri, hata tespiti, uzaktan gözlem yoluyla uzun dönemli trend analizi gibi konuların gözlemlendiği son teknoloji ürünü “Tesis Takip Araçları” na sahiptir. İsteğe bağlı bu hizmet sayesinde, sisteminizde hata tespit edildiğinde ya da herhangi bir müdahale veya problem ile karşı karşıya kalındığında “Asunim İşletme ve Bakım Ekibi” yatırımınızın güvenli olarak devam ettiğinden emin olmanız amacıyla, yanı başınızda olacaktır.

Çözüm Ortaklarımız